Skip to content

Víkendový seberozvojový program KaSPo

Termíny víkendovek

pro žáky 8.-9. tříd ZŠ: 7. – 9. října 2022
pro studenty 3.-4. ročníků: 21. – 23. října 2022
 
Místo konání: Kladno

Cíl 

Víkendový seberozvojový program KaSPo se zaměřuje, jak na zjišťování a podporu silných stránek, tak na hledání strategií jak vyzrát na slabší stránky.

V programu lektoři využívají:

  • zážitkových aktivit, které podporují pozitivní naladění skupiny. To, co prožijeme, je pro nás nejcennější zkušenost a dobře se z takových situací učíme.
  • různých diagnostických testíků, které jsou zaměřené například na zjištění, jaký druh paměti máte nejlepší, jak jste na tom s pozorností nebo jaké máte strategie zvládání stresu.
  • dotazníků, kde se například dozvíte, jaký styl učení vám vyhovuje nejvíce. Vše je namířeno k tomu, abyste věděli, co a jak u sebe rozvíjet, pokud vy sami budete chtít.

Dovednosti, kterým se v programu věnujeme

Tvůj šperk

Na konci programu obdržíš do svých rukou vlastní diamant. V našem případě bude jen papírový, ale neméně cenný.  Vycházíme z toho, že každý z nás je jedinečný, má v sobě vlastní kombinaci dovedností a schopností.

Jako diamant potřebuje brus, aby se ukázala jeho unikátnost a mohl zazářit, tak mladí lidé se potřebují poznat, porozumět svým stránkám a vědět, jak se mohou posouvat dál – potřebují také vybrousit. Ve svém „papírovém diamantu“ najdeš silné vlastnosti, dovednosti, zájmy, které na tobě již září nebo zářit budou. 

Ukázka plánu seberozvojového programu KaSPo

“Legenda” k harmonogramu seberozvojového programu KaSPo

Pokud tě zaujal seberozvojový program KaSPo a chceš si udělat lepší představu o tom, co tě čeká, věnuj prosím pozornost následujícím řádkům.

V úvodu a závěru programu jednotlivých dní najdeš části programu s názvem Úvodní kolečko a Závěrečný rituál.

Takzvané Úvodní kolečko je úvodním rituálem, který slouží k informování o následujícím programu a naladění na něj, případně ke sdílení aktuálního rozpoložení, doznívajících myšlenek a dojmů z předchozího dne – zkrátka k čemukoliv, co by mělo před začátkem dalšího programu zaznít. 

Naopak takzvaný Závěrečný rituál představuje část programu sloužící k uzavření dne, sdílení nejdůležitějších dojmů a osobního poznání z programu. Totiž, aby ses z prožitého mohl učit a využít pro svůj osobnostní rozvoj, je třeba si uvědomit a pojmenovat podstatné momenty (ať už nahlas nebo v duchu, podívat se na ně z více úhlů).

Největší část celého programu KaSPo tvoří tzv. Hlavní aktivity. Ty najdeš pod různými názvy, které u tebe možná budí zvědavost, ale musíme přece zachovat nějaké tajemství :-). Důležité je vědět, že tyto aktivity vytvářejí prostor pro vyzkoušení si tzv. soft skills, ohledně nichž po skončení programu dostaneš zpětnou vazbu, která může s tvým přispěním vést k osobnostnímu rozvoji.

Součástí programu jsou také různé testy a dotazníky – díky nim se o sobě dozvíš informace z různých konkrétních oblastí – např. povolání, pozornost, styly učení a kreativita. Tyto informace doplní zpětnou vazbu ohledně tvých soft skills a společně je můžeš zužitkovat v budoucím rozhodování o studiu či profesním zaměření.

Zpětná vazba a Go home aktivity – od nás z programu rozhodně neodejdeš s prázdnou :-). Než obdržíš Portfolio, které bude obsahovat tvé materiály z celého víkendu a závěrečnou zprávu, věnujeme poslední chvíle programu vzájemné pozitivní zpětné vazbě a všichni se rozloučíme něčím příjemným.

V programu narazíš také na okénko s názvem Icebreaker. Možná tě  napadlo slovní spojení “prolomit ledy”. V programu se všichni účastníci nachází v neznámé situaci s neznámými lidmi. To může vést doslova k zamrznutí – nechce se ti mluvit před ostatními ani s ostatními, je to celé takové divné až nepříjemné… A k tomu, abychom se těchto pocitů ihned v počátku zbavili, slouží icebreakery. Jsou to krátké aktivity, někdy s humorným podtextem, které účastníky osmělí a navodí ve skupině příjemnější a sdílnější atmosféru.

A máme tu další “cizí slovo” :-). Reflexe je významnou součástí hlavních aktivit. Slouží, k vyzdvižení pro tebe nejdůležitějších prožitků a pojmenování nejvýznamnějších momentů z jednotlivých aktivit. K tomu, abychom se z prožitého o sobě něco naučili – slovy zážitkové pedagogiky: udělat z prožitku zážitek a ze zážitku zkušenost.

Uvedeme si příklad pro tvoji lepší představu:

Alena si v průběhu programu prožije, že se na ni ostatní účastníci obracejí s prosbou o vysvětlení instrukcí a také že jí nedělá problém ostatní v rámci úkolů vést.

V závěrečném kolečku odpovídá Alena na otázku “Co jste si o sobě v této aktivitě uvědomili? Co vám běží hlavou?”: “Všimla jsem si, že jsem se ve strategické hře dostala v podstatě do vůdčí role, všichni to po mně chtěli vysvětlit a já jim určovala, kde mají stát, kam jít. To se mi nikdy ve škole nestalo, tam bych si to netroufla.” Ostatní ze skupiny souhlasili, že se Alena v této roli velmi osvědčila. Alena si zažila úspěch v roli vůdce skupiny.

A jak je to se zkušeností? To už bude na tobě! Například Alena po návratu do školy s nově nabytým zážitkem úspěchu ve vůdčí roli vyzkoušela, co to udělá, když se zkusí více prosadit při skupinových aktivitách. Nešlo to zpočátku tak snadno, ale postupným opakováním a zkoušením se jí podařilo své dovednosti vedení rozvinout a její nová role byla spolužáky přijata.