Skip to content

Přehled metod

Náš odborný tým vkládá odborné znalosti, vědomosti a zkušenosti.
Zde najdeš základní informace o některých psychologických metodách a dotaznících, jejichž výsledky budou pro tebe užitečné.  

  • Dotazník profesních zájmů– slouží k odhalení předpokladů, osobnostních charakteristik a zájmů studenta. Získané informace jsou užitečné pro výběr SŠ i výběr profesního zaměření. 
  • Test intelektových dispozic– metoda zjišťuje intelektové dispozice v řadě různých oblastí – řečové a jazykové schopnosti, logické a prostorové schopnosti a další. Je přirozené, že každý jsme v něčem lepší a v něčem slabší – je dobré vědět, pro co máme vlohy.
  • Test pozornosti – metoda, která posuzuje kvalitu pozornosti. Jako hlavní ukazatele schopnosti soustředit se využívá tempo a pečlivost u pracovního výkonu.
  • Test stylů učení– slouží ke zjišťování, jak se studentovi učí nejlépe – jaké prostředí pro učení je optimální, jaká kombinace způsobů učení mu vyhovuje nejvíce. Cílem je lepší výkon při učení. Dotazník zároveň nabízí i konkrétní typy pro to, aby bylo učení efektivnější.
  • Test kreativity – zjišťuje míru tvořivosti studenta (tvořivost bývá nezávislá na intelektových předpokladech, ale je rovněž důležitým faktorem pro uplatnění studijního a zájmového potenciálu). Metoda zábavnou formou zjišťuje rovněž to, jaký typ kreativity má student nejvíce rozvinut – zda slovní, výtvarný apod.
  • Test paměti  – zkouška zapamatování v krátkodobém a částečně i dlouhodobějším horizontu. Test odpoví studentovi na otázku, jak je na tom s pamětí na různý typ materiálu (slova, čísla či obrazce) a jak je tedy lépe si dopomoci při učení.