Skip to content

Psychologické metody

Náš odborný tým vkládá odborné znalosti, vědomosti a zkušenosti.
Zde najdeš základní informace o některých psychologických metodách a dotaznících, jejichž výsledky budou pro tebe užitečné.  

  • Osobnostní dotazník – metoda pomůže zjistit a uvědomit si tvoje hlavní rysy osobnosti – žádný výsledek není lepší nebo horší, jde o to porozumět vlastní kombinaci vlastností.
  • Test inteligence – metoda zjišťuje intelektové dispozice v řadě různých oblastí – řečové a jazykové schopnosti, logické a prostorové schopnosti a další. Je přirozené, že každý jsme v něčem lepší a v něčem slabší – je dobré vědět, pro co máme vlohy.
  • Test pozornosti – metoda, která posuzuje kvalitu pozornosti. Jako hlavní ukazatele schopnosti soustředit se využívá tempo a pečlivost u pracovního výkonu.
  • Strategie zvládání stresu – dotazník zachytí řadu způsobů, kterými reagujeme v zátěžových situacích. Používané strategie zvládání stresu jsou v různých situacích více či méně vhodné. Pojmenování těchto strategií je užitečné pro další uvažování o tom, do jaké míry člověku vyhovují.
  • Dotazník stylů učení – slouží ke zjišťování, jak se studentovi učí nejlépe – jaké prostředí pro učení je optimální, jaká kombinace způsobů učení mu vyhovuje nejvíce. Cílem je lepší výkon při učení. Dotazník zároveň nabízí i konkrétní typy pro to, aby bylo učení efektivnější.
  • Test/dotazník profesních zájmů – slouží k odhalení předpokladů, osobnostních charakteristik a zájmů studenta. Získané informace jsou užitečné pro výběr SŠ i výběr profesního zaměření. 
  • Konzultace a rozhovor s psychologem, vysvětlení všech výsledků a jejich interpretace.