Skip to content

VÝSTUPY

  • Obdržíte závěrečnou zprávu, která shrnuje hlavní informace a výsledky použitých metod.
  • Žáci průběžně vyplňují portfolio, kam zaznamenávají své poznatky o silných stránkách, soft skills a skupinových technikách.
Cena programu 7 800 Kč

Skupina je určena pro 6-10 žáků 8.-9. tříd základních škol.