Skip to content

VÝSTUPY

 • Obdržíte celkem 5 zpráv z testů a dotazníků (osobnost, intelekt, pozornost, strategie zvládání stresu, sociální kompetence – viz níže)
 • Shrnující závěrečnou zprávu, která shrnuje hlavní informace ze zpráv a seberozvojového víkendu + reflexi učebních stylů + zpracované informace z dotazníku profesních zájmů.
 • Na závěr se společně potkáme i s rodiči a proběhne závěrečná konzultace.
 • Celkem 32 hodin věnované rozvoji a poznání.

PŘEHLED TESTŮ

 • Osobnostní dotazník – metoda pomůže zjistit a uvědomit si tvoje hlavní rysy osobnosti – žádný výsledek není lepší nebo horší, jde o to porozumět vlastní kombinaci vlastností.
 • Test intelektových dispozic– metoda zjišťuje intelektové dispozice v řadě různých oblastí – řečové a jazykové schopnosti, logické a prostorové schopnosti a další. Je přirozené, že každý jsme v něčem lepší a v něčem slabší – je dobré vědět, pro co máme vlohy.
 • Test pozornosti – metoda, která posuzuje kvalitu pozornosti. Jako hlavní ukazatele schopnosti soustředit se využívá tempo a pečlivost u pracovního výkonu.
 • Strategie zvládání stresu – dotazník zachytí řadu způsobů, kterými reagujeme v zátěžových situacích. Používané strategie zvládání stresu jsou v různých situacích více či méně vhodné. Pojmenování těchto strategií je užitečné pro další uvažování o tom, do jaké míry člověku vyhovují. Tento dotazník může student vyplnit z domova, což je nejen pohodlné, ale šetří i čas, který by jinak bylo potřeba strávit ve středisku.
 • Dotazník stylů učení– slouží ke zjišťování, jak se studentovi učí nejlépe – jaké prostředí pro učení je optimální, jaká kombinace způsobů učení mu vyhovuje nejvíce. Cílem je lepší výkon při učení. Dotazník zároveň nabízí i konkrétní typy pro to, aby bylo učení efektivnější.
 • Dotazník sociálních kompetencí slouží ke zjišťování a uvědomění silných sociálních kompetencí a uvědomění si a pojmenování těch slabších – pojmenování situací, do kterých se chce student dostávat, a kterých je lépe se vyvarovat, možnosti práce na změnách u sebe. Tento dotazník může student vyplnit z domova, což je nejen pohodlné, ale šetří i čas, který by jinak bylo potřeba strávit ve středisku
 • Dotazník profesních zájmů– slouží k odhalení předpokladů, osobnostních charakteristik a zájmů studenta. Získané informace jsou užitečné pro výběr SŠ i výběr profesního zaměření. 
 • Konzultace a rozhovor s psychologem, vysvětlení všech výsledků a jejich interpretace.

CENÍK

PORADENSTVÍ KaSPo (8 hodin)
8 400 Kč

Celodenní diagnostika včetně interpretací výsledků zahrnuje např. Osobnostní dotazník, Test struktury inteligence, Test pozornosti, Strategie zvládání stresu, Dotazník stylů učení, Dotazník profesních zájmů (viz Ukázky výsledků testů dotazníků); konzultaci s psychologem

SEBEROZVOJOVÝ VÍKENDOVÝ PROGRAM KaSPo (23 hodin)
4 200 Kč

Víkendový program (pátek 16:00 – 19:00, sobota 9:00 – 19:00, neděle 9:00 – 16:30) zahrnuje diagnostiku a interpretaci výsledků např. Dotazník sociálních kompetencí, Test paměti; individuální portfolio (diamant) s doporučeními; konzultaci s psychologem a pedagogem. V ceně není zahrnuto jídlo. Jídlo si zajištuje každý účastník sám, případně objednáváme společně z blízkých restaurací. Pitný režim zajištěn.