Skip to content

Test struktury inteligence

Ukázka informací ze zprávy

Ukázka části celkového vyhodnocení, které ukazuje rozložení intelektových dispozic v jednotlivých oblastech.