Skip to content

Ondřej

13 let - (Ne)překvapivý vývoj

Ze začátku to vypadalo,  že učení nebude nic pro mě

Ondřej je žákem 8. třídy základní školy Montessori. Do Montessori školy Ondra přešel v páté třídě. Do té doby chodil na běžnou základní školu, kde byl považován za velmi náročné dítě. Vzhledem k poruše pozornosti s hyperaktivitou v kombinaci s nadprůměrným intelektem měl Ondra problémy zejména v předmětech, které jej nezajímaly a nebavily – matematika, český jazyk. Nyní Ondra zápasí také s fyzikou a chemií.

Dělat, co mě baví, a být v tom dobrý, to beru! Jen kdyby nebylo tolik možností

Systém Montessori mu však umožnil daleko více individualizovat výuku a rozvíjet se v oblastech svého zájmu – v angličtině, zeměpisu a společenských vědách. Ondřej se těmto zájmům věnuje i ve volném čase. Rád sleduje politickou situaci jak v České republice, tak v celém světe. Všechna videa sleduje v anglickém jazyce a v kombinaci s hraním strategických počítačových her to jeho úroveň angličtiny posunulo daleko nad průměrnou úroveň jeho vrstevníků. V 8. třídě byli již Ondřej a jeho spolužáci vedeni k volbě střední školy. Ondra i jeho rodiče si byli vědomi šíře možností a rozhodli se vyhledat odbornou pomoc.

Ondřej s rodiči přišel ke konzultaci v rámci programu kariérového poradenství KaSPo. Vzhledem k tomu, že Ondřej již byl v minulosti v péči pedagogicko-psychologické poradny, nebylo pro rodiče důležité absolvovat individuální diagnostiku, ale v první řadě zúžit možnosti a propojit Ondřejovy silné stránky s konkrétními studijními cestami. Rozhodli se pro absolvování víkendového sebezkušenostního kurzu Rozvojový program KaSPo a následného individuálního rozhovoru s psycholožkou.

Slyšet od druhých, v čem jsem dobrý, mi pomůže udělat ten velký krok

Díky sebezkušenostnímu kurzu se Ondřej mohl ve skupině projevit jako sebevědomá, vůdčí a proaktivní osobnost. Ukázala se též jeho schopnost strategického myšlení a síla v argumentačních technikách. Ondřej se velmi dobře v nové skupině adaptoval a s ostatními účastníky rychle navazoval kontakt. Ohledně těchto silných stránek dostal otevřenou zpětnou vazbu jak od ostatních účastníků, tak poté v rámci rozhovoru od psycholožky.

… krok do neznáma. Já mám vlastně pro strach uděláno!

V rámci rozhovoru s psycholožkou Ondřej sdílel mimo jiné svou zkušenost z ročního pobytu v zahraničí, kde byl ve 3. třídě z pracovních důvodů rodičů. Ondřej se na tuto situaci velmi dobře adaptoval. Celkově se ukázalo, že schopnost vystupování z komfortní zóny a míra frustrační tolerance jsou u něj vyšší, než je běžné.

Na základě zjištěných informací bylo Ondřejovi doporučeno zvažovat dvě možné cesty dalšího studia. Vzhledem k jazykovým dispozicím, zkušenostem ze zahraničí a dobrým adaptačním schopnostem psycholožka doporučila Ondrovi zvažovat studium na zahraniční škole s možností mezinárodní maturity IB. Jako záložní plán bylo Ondřejovi doporučeno zvážit studium na gymnáziu s humanitním zaměřením, které navazuje spolupráci se zahraničními školami, podporuje projektovou výuku a zapojuje své studenty do organizace školy.