Skip to content

Kamila

18 let - Skrytý talent

Co si vybrat, když mi jde všechno?

Kamila je všestranně nadanou studentkou 4. ročníku gymnázia. Je spíše introvertní povahy a dává přednost studiu před trávením volného času s přáteli či věnování se koníčkům. Studium ji zkrátka naplňuje. Vzhledem k všestrannému nadání pro ni není zcela snadné vydat se v další studijní dráze konkrétním směrem. Kamila exceluje v cizích jazycích a pravidelně se účastní olympiád. I ve všech ostatních předmětech předčí své spolužáky. Matka je lingvistkou, otec historikem a v domácím prostředí je tedy vedena zejména k rozvíjení těchto oblastí. S rodiči jezdí od malička po historických památkách a vede si o těchto místech deník.

Rodiče s Kamilou přicházejí do PPP STEP, aby usnadnili Kamile těžké rozhodování, které se blíží.

Kamila v rámci programu KaSPo absolvovala individuální diagnostiku obsahující psychologické testy a individuální rozhovor s psycholožkou.

Zvídavost,  touha po zkoumání a bystrá mysl, to jsou mé nejsilnější stránky

Díky testům se potvrdilo Kamilino všestranné rozumové nadání. Dále z diagnostiky vyplynulo, že Kamila je investigativním typem, který se projevuje v jejím zájmu analyzovat a zkoumat. Těmto lidem je vlastní zvídavost, vynalézavost, přesnost, logičnost, racionalita a výkonnost.

Říct konečně nahlas,  co MĚ nejvíce baví…

V rámci rozhovoru s psycholožkou byla Kamila podrobně seznámena se svými výsledky. Dále se věnovaly v rozhovoru jejímu aktuálním studiu. Díky tomuto tématu se ukázala klíčová informace, která napomohla Kamile k volbě konkrétního oboru na vysoké škole. Kamilina rodina se v minulém školním roce přestěhovala a Kamila změnila gymnázium. Na nové škole je kladen daleko větší důraz na experimentální výuku. Kamila zažila laboratorní cvičení ve zcela jiné formě než na minulé škole a zejména cvičení z chemie ji nadchla. Vzhledem ke své introvertní nesdílné povaze a obavám z nepochopení ze strany rodičů toto nadšení nesdílela.

… a získat pro to podporu 

Díky testům se potvrdilo Kamilino všestranné rozumové nadání. Dále z diagnostiky vyplynulo, že Kamila je investigativním typem, který se projevuje v jejím zájmu analyzovat a zkoumat. Těmto lidem je vlastní zvídavost, vynalézavost, přesnost, logičnost, racionalita a výkonnost.