Skip to content

Psycholožka

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

Psycholožka
Odborný garant workshopů a diagnostických bloků KasPo

Je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Step a rovněž v poradně působí jako psycholožka a speciální pedagožka. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů, studentů SŠ a VŠ i žáků základních škol. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Kolegové o Simoně:

Simona má přezdívku Stepní Tahoun. Utáhne totiž nejen skříně při stěhování do 3. patra, ale především táhne všechny ostatní Stepníky k novým nápadům a jejich realizaci. Je to inspirátor, který vymýšlí nové projekty, píše knížky pro rodiče, pomáhá zejména mateřským školám hledat nové vzdělávací cesty - a k tomu všemu jenom tak mimochodem pracuje v poradně jako psycholog.

Simona je Tahounem i doma, neboť pravidelně tahá z postelí a pelechů svá dospívající dvojčata, kocoura a psí slečnu. Kromě této své smečky s láskou pečuje o růže i jinou květenu na své zahradě, a tak ji často můžeme vidět i s motykou nebo lopatou.

Ačkoli se možná zdá, že tohle všechno se dá stihnout jedině v běhu, Simoně běh chybí. Běhá proto ještě pro radost po lese nebo na pásu. A zatímco většina ostatních lidí se během unaví, Simona při něm nabere novou sílu, aby i další den byla naším Tahounem s velkým T…