Skip to content

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA

Speciální pedagožka
Lektorka skupinových kurzů

Řadu se let věnuje pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, dětem se specifickými potřebami a podpoře neziskových organizací. Pracovala jako učitelka na základní škole speciální, speciální pedagožka a okresní metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně,  dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Následně na manažerských postech a ve vedení nadací podporující děti. V PPP STEP je lektorkou skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje interní procesy řízení.