Skip to content

Sociální pedagožka

Bc. Linda Vejvančická, DiS.

Sociální pedagožka

Absolventka Fakulty humanitních studií UK a Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické v Praze. V PPP STEP je lektorkou skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje vytváření doporučení podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Má několikaleté zkušenosti s prací s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami. V současné době je součástí pětiletého psychodynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií.