Skip to content

Dotazník sociálních kompetencí

1) Ukázka části celkového vyhodnocení/grafu, který souhrnně ukazuje rozložení jednotlivých sociálních kompetencí.

2)  V této části  zprávy jsou všechny hodnoty v oblastech pro lepší představu  znázorněny v grafu. U každé škály je připojen popis, co znamená nízká a vysoká hodnota.