Skip to content

Dotazník - charakteristiky osobnosti

  1. Ukázka části celkového vyhodnocení/grafu, který souhrnně ukazuje rozložení osobnostních charakteristik

2. Ukázka vyhodnocení několika charakteristik z dotazníku. Vše je vizuálně znázorněno a je připojen popis dané vlastnosti

3. V této části jsou všechny charakteristiky pro lepší představu a porozumění znázorněny