Skip to content

Sociální pedagožka

Mgr. Kateřina Plávková

Sociální pedagožka
Lektorka workshopů KasPo

Absolventka oboru Sociální pedagogika na FF UK. V pedagogicko-psychologické poradně STEP je lektorem skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje vytváření doporučení podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Má několikaleté zkušenosti s vedením vrstevnických programů v rámci školské prevence rizikového chování. Zkušenost má též s tvorbou metodické podpory pro programy osobnostně sociální výchovy a s jejich realizací v různých věkových a cílových skupinách – od žáků ve školách, přes děti v dětském domově, až po studenty vysokých škol.

Kolegové o Katce:

Rodiče Katky Plávkové podezíráme, že jí vybírali nejen jméno, ale i příjmení – je to totiž pláávkyně ve všech významech toho slova…

To, že plavala závodně, je samozřejmostí. Kačka se ale už spoustu let věnuje jako instruktorka plavání handicapovaných – a tato zkušenost ji zavedla i k práci v pomáhajících profesích.

Své plavecké dovednosti musela Katka využít i jako čerstvá absolventka studia sociální pedagogiky, když nastoupila do Stepu. Byla totiž hozena do „vody podpůrných opatření“, která musela vyjednávat pro děti ve školách. Ale Kačka statečně plavala a plave. Dodnes zpracování podkladů pro podpůrná opatření leží hlavně na ní. A kromě toho také velká část vedení skupin Nácviku sociálních dovedností.

Katku často voláme SOS s potřebou dokončení různých prací ve stylu „včera bylo pozdě“ - a ona se vrhá k počítači, ať je zrovna v autobusu nebo v lese. Existuje ale místo, kde Kačku není radno rušit – a to je kuchyň. Ve své rodině, za kterou jezdí do rodného Krušnohoří, je Katka totiž vyhlášenou gurmánkou a kuchařkou – a když vaří nebo jí, všechno ostatní nechá prostě plavat. Co bychom chtěli, když je Plávková...